27 Octubre 2012

Distintiu Bones Pràctiques Mediambientals

Casa Duaner a la Nit del Comerç, Turisme i Indústria de l' Ariège

Una delegació de 20 berguedans varen ser a Foix, capital del departament francès de l' Ariège, per participar en la 22ª edició de la Nit del Comerç, Turisme i Indústria. En aquesta vetllada es va reconèixer i entregar els dintintius a les empreses turístiques berguedanes i franceses que han treballat durant els darrers dos anys en l'implantació de bones pràctiques ambientals seguint la formació i les auditories proposades per la Cambra de Comerç de l' Ariège i la Cambra de Comerç de Barcelona. Casa Duaner va ser una de les empreses distingides amb el distintiu de Bones Pràctiques Ambientals i actualment està treballant per aconseguir l'Ecoetiqueta Europea.