Aquest web és propietat i està gestionat per CAL GUARDIOLA, S.L.

Registre Mercantil de Barcelona: Volum 30345, Foli 198, Full B 173394, Inscripció 1.
Plaça La Farga, 10
08694 Guardiola de Berguedà (Barcelona)
T. 0034 646 492 354
elrecodelavi@elrecodelavi.com
B61548186

La totalitat d’aquest web i els elements que l’acompanyen són propietat de CAL GUARDIOLA, S.L. i no poden ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament.

L’accés a aquest web no atorga als usuaris drets, ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel•lectual i/o industrial dels continguts que es troben en el web.

D’acord amb la llei de protecció de dades personals (LOPD 15/99), les dades recollides a partir del correu electrònic entraran a formar part d’un fitxer automatitzat propietat de CAL GUARDIOLA, S.L. que té com a finalitat la gestió administrativa, comercial i publicitària de l’empresa. Recordi que pot exercir quan ho desitgi el seu dret d’accés i cancel•lació mitjançant una carta postal o correu electrònic.